Historie SDH

 

Od založení SDH do dnes.

V roce 1934 po požáru,kterému padlo za obětˇ šest rodinných domů,to byl hlavní důvod založení hasičské jednoty v naší obci.Organizováním celé akce se ujal Zemánek František,spolu s 15 občany naší obce a v témže roce 12.8.1934 byl založen SDH Olešnice.Konali se sbírky na výstavbu požární zbrojnice a koupi stříkačky.Zakládajicí členové si museli půjčit peníze na dostavbu zbrojnice a koupi stříkačky.V červnu 1937 se konala velká slavnost,otevření nové požární zbrojnice.První motorová stříkačka našeho sboru byla PS 4 Stratílek Vysoké Mýto.

Prvním starostou sboru byl zvolen pan Antonín Bárta,velitelem Zemánek František.

Zakládajicích členů bylo tehdy 15.

Dále po nich funkci přebírali,

starosta:Vařeka Jan,Vařeka František,Smékal Miloslav,Vařeka Miroslav,Odložil Adolf,Sedlář Jaroslav st., Bárta Martin 

velitel:Bárta Jan,Smékal Miloslav,Heinrich František,Kolavík Jiří,Heinrich Marek

V roce 1963 byl SDH Olešnice přidělen stroj PS 8,který slouží dodnes.Vzhledem k přidělování požární techniky se zbrojnice stala malá,bylo tedy v roce 1970 přikročeno ke stavbě nové požární zbrojnice a ta byla otevřena o deset let později.V roce 1986 byla SDH Olešnice přidělena stříkačka PS 12,která byla v roce 2005 upravena na obsah 1,9l. Máme několik hasičských soutěžních týmů a účastníme se Pohárových soutěží.Máme za sebou mnoho úspěchů a další čekají. Dnes již máme postavenou novou sportovní stříkačku o obasahu 2,0l a stříkačku o obsahu 1,9l jsme koncem roku 2009 prodali.